Maakwerk Deurne

Werken met ons

Onze visie

Maakwerk maakt op 3 manieren het verschil

Sociaal ondernemen

Mensen met een arbeidsbeperking bestaansrecht bieden.

Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om deel te nemen aan de samenleving in de vorm van werk. Van nature wil de mens ertoe doen, een zinvolle bijdrage leveren en ergens bij horen.

Zingeving en sociale verbindingen kunnen samen komen in werk. Dit is precies het doel van Maakwerk: door middel van werk, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een waardevolle bijdrage laten leveren binnen een sociale organisatie. Medewerkers bouwen zelfvertrouwen, eigenwaarde en bestaanszekerheid op door in hun eigen inkomen te voorzien.

De Nederlandse overheid streeft naar een inclusieve samenleving met een inclusieve werkvloer. Door middel van wetten en regels probeert zij dit te bewerkstelligen, zoals met de Quotumwet.

Met 30 jaar ervaring in de zorg, waarvan de laatste jaren als jobcoach en met 19 jaar ervaring als ondernemer in de maakindustrie hebben Angela en Peter van twee invalshoeken ervaren dat het niet eenvoudig is om die inclusieve werkvloer duurzaam te realiseren.

“…uit eigen ervaring leerden we dat de meeste ondernemers echt een sociaal hart hebben en “iets” met mensen met een arbeidsbeperking willen. Echter het heel lastig vinden om hieraan te willen/durven beginnen. Ze vinden het initiatief van Maakwerk een goede oplossing om op die manier bij te dragen aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

“Op voorwaarde dat de tarieven kloppen…”.

Voor deze ondernemers biedt Maakwerk een oplossing: door (assemblage) werkzaamheden aan ons uit te besteden kunnen arbeidsbeperkten aan het werk. Wij investeren in opleiding waardoor sommige weer door kunnen stromen naar een baan in een regulier bedrijf: bij voorkeur bij onze klanten. Sociaal voorportaal noemen we dat: Maakwerk neemt letterlijk en figuurlijk het werk uit handen.

Nieuwe economie

Van geld naar waarde in een concurrerende wereld.

Het huidige economische systeem loopt op z’n laatste benen. Eenzijdige focus op de laagste prijs, winstmaximalisatie en groei leiden niet tot een mooiere wereld met gelukkige mensen. Geld vindt zijn weg naar de laagste productiekosten, ongeacht de schade die daarmee aan mens en natuur wordt aangebracht.

Waarde in plaats van geld, dat is waar wij met onze klanten en leveranciers over willen onderhandelen: wat is het jou waard? Wat is het mij waard? Waar vinden we elkaar? Hoe kunnen we samen bijdragen aan het geheel (de maatschappij).

Eigendom & bestuur

Het bedrijf is van zichzelf en bevordert nieuw ondernemerschap.

Ons toekomstplan:

Maakwerk is een normale BV waarin een ondernemer werkt of ondernemers werken die geen eigenaar zijn. Het eigendom van Maakwerk ligt bij een stichting. Op deze manier is het bedrijf “van zichzelf”. Dit heet Steward ownership. Omdat ondernemen en eigendom gescheiden zijn kan de ondernemer of ondernemers zich volledig focussen op de missie van het bedrijf: maximaliseren van de impact.

In het bestuur van de stichting kunnen klanten en een personeelsafvaardiging deelnemen. Het bestuur bepaalt de koers van het bedrijf. Zo kunnen we bouwen aan een community of coöperatie waarbij Maakwerk een centrale rol kan spelen in de maatschappelijke ambities van de aangesloten bedrijven. Het bestuur bepaalt tevens de maatschappelijke bestemming van eventuele overwinst. Zo kunnen we op twee manieren als bedrijfsleven iets teruggeven aan de maatschappij: social return.

Een nieuwe manier van sociaal ondernemen, daar kunt u ook aan deelnemen en zo gaan we samen het verschil te maken.